X
تبلیغات
رایتل
1384,04,30 ساعت 09:14
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر بندرعباس اقدام به برگزاری یک دوره جلسات آموزشی نموده که در این جلسات یک هفته در میان آثار عکاسان ایران و جهان در شاخه های مختلف نمایش داده می شود. این جلسات روزهای یکشنبه ساعت ۳۰/۶ عصر برگزار می گردد.
ورود برای تمامی عکاسان . علاقمندان و عموم آزاد است. دفتر انجمن سنمای ججوان بندرعباس واقع در چهار راه آیت ا... غفاری (شهناز) - جنب دانشگاه هرمزگان - ساختمان سرای هنر می باشد.

Privious Photos