1384,06,01 ساعت 15:57مجتمع تجاری مرکزی یا همون سیتی سنتر بندرعباس که یکی نمونه های بسیار عالی معماری در بندرعباس می باشد.
مدت ها منتظر روشن شدن لامپ ها بودم!

Privious Photos