1384,06,24 ساعت 22:17
اصلن تعجب نکنید ! این یک اتفاق واقعی است.
امروز یک جوان بندرعباسی در یک اقدام جسورانه یک دستگاه تریلی را ماشین عروسی خود قرار داده بود و با تزیین آن موجبات تعجب و خنداندن صدها نفر از مردمی که از میدان قدس گذشتند را فراهم نمود. من این ازدواج رو به ایشون و همسرشون تبریک می گم.

Privious Photos