1385,09,17 ساعت 13:03

عبدالحسین رضوانی عزیز در پنجمین جشنواره فیلم و عکس دانشجویان ایران در بخش ایرانشناسی عکس مقام دوم رو کسب کرد. این موفقیت رو بهش تبریک می گم و امیدوارم به مناسبت این اتفاق ایشون از تصمیم کبرایی که گرفتن صرف نظر کنه و کرکره رو بالا بکشه!

Privious Photos