1386,12,25 ساعت 00:24

منتظر سالنامه صبح ساحل 1386 باشید. این سالنامه که ویژه‌نامه نوروزی روزنامه صبح ساحل است با 64 صفحه رنگی در حوزه‌های اندیشه، سیاسی ، فرهنگی ، هنری ، ادبیات ، اجتماعی ، محیط زیست و عکس در قالب مجله‌ای وزین منتشر می‌شود.

مراحل تولید محتوا و آماده‌سازی این سالنامه به طور مفید نزدیک به  2ماه زمان برده است. در این مدت در روزهای پایانی تقریبا بیش از یک هفته، کار به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شد. تمام تلاش هیئت تحریریه بر این بوده که سالنامه‌‌ای آبرومند و با کمترین کاستی‌ها منتشر شود.

برای من که کوچکترین دست‌اندرکار این سالنامه بوده‌ام ، طی این مدت خاطره‌های شیرین و تلخ زیادی اتفاق افتاده و می‌تونم بگم در کل تجربه‌ی گران‌سنگ و پرسنگی بوده است.

یکی از اتفاقاتی که در حین آماده سازی سالنامه افتاد این بود که برای تهیه گزارش به یکی از روستاهای حومه بندرعباس رفتیم که در آنجا به لطف جوانان برومند و غیور آن روستا و پرتاب سنگ و نوازش هایشان، اتفاقاتی افتاد که اگر لطف خدا نبود شاید اکنون زنده نبودیم.

سالنامه صبح ساحل روز دوشنبه 27 اسفند 86 ضمیمه و هدیه نوروزی روزنامه است.

آن را از روزنامه فروشی‌ها بخواهید.

 

پ ن‌: اولین شماره‌ی ضمیمه‌ی هنری کاما در نشریه صبا یکشنبه بیست و ششم اسفند منتشر می می‌شود.

Privious Photos