1388,02,28 ساعت 16:24هنرمندان محیطی هرمزگان ، علف‌های هرز کشتزار پهناور هنر محیطی ایران هستند


یا چگونه خواب احمد نادعلیان ، مالک هنر محیطی ایران و پدر هنر محیطی هرمزگان ، آشفته می‌شود.
لطفا اگر مایل بودید این مطلب را بخوانید


عنوان : شعری از مارگوت بیکل ، شاعره آلمانی


بنا به پیشنهاد روح‌اله بلوچی
جلسه گفت‌وگو درباره‌ی عکس‌های نمایشگاه عکس اردی‌بهشت هرمزگان

سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 ، ساعت ۶/۵ عصر به مدت 2 ساعت
فرهنگسرای طوبی ، نگارخانه‌ی گرمساری    

Privious Photos