1388,03,17 ساعت 16:29
این لوگوی بالا سمت چپ برای وبلا'گ‌نویسان (هرمزگانی) تهیه شده در صورت تمایل می‌توانید از کدهای زیر برای نمایش آن در وبلاگ‌تان استفاده کنید. کافی است یکی از کدهای زیر را در قالب وبلاگ‌تان جاسازی کنید.


کد برای بالا و سمت راست وبلاگکد برای بالا و سمت چپ وبلاگ
 <div style="position:fixed; left:0px; top:0px;"><a target="_blank" href="http://www.mirhussein.com/"><img border=0 src=" http://hasanbardal.persiangig.com/weblog/musavi.gif "></a></div>
<head>
 <div style="position:fixed; right:0px; top:0px;"><a target="_blank" href="http://www.mirhussein.com/"><img border=0 src=" http://hasanbardal.persiangig.com/weblog/musavi.gif "></a></div>
<head>

Privious Photos