1388,10,26 ساعت 23:48


درگذشت غیرمنتظره بهمن جلالی ، عکاس سرشناس و بجسته کشور را به جامعه عکاسی ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گویم.


+ بهمن جلالی هم رفت

+ عکاسی ایران در سوگ بهمن جلالی

+ زندگینامه بهمن جلالی

Privious Photos