1388,12,07 ساعت 12:34


دبیرخانه جشن تصویر سال اسامی عکاسان راه یافته در بخش های مختلف را اعلام کرد. 

 روح اله بلوچی ، حسام الدین انصاریان ، امیر مینابیان و حسن بردال عکاسان هرمزگانی هستند که آثاران در هفتمین جشن تصویر سال به نمایش در خواهد آمد.

Privious Photos