1384,10,15 ساعت 12:26

 

 

نخستین نمایشگاه دوماهانه عکس با موضوع سالمند از روز شنبه  ۱۷ دی ماه از ساعت ۱۸ در نگارخانه کورش گرمساری واقع در چهار راه آیت ا.. غفاری . فرهنگسرای طوبی افتتاح میشه و تا یک هفته هم ادامه داره.

Privious Photos