1385,09,07 ساعت 17:14

نتایج سومین جشنواره عکسهای ‏دریایی اعلام شد  که از هرمزگان امیر مینابیان در بخش طبیعت، محیط زیست ودریا‏ اول شد و همچنین صادق طاهری هم در بخش آزاد (در حوزه های مرتبط با موضوع دریا)‏ هم مقام دوم کسب کرد و روح ا.. بلوچی هم به عنوان عکاس  شایسته تقدیر هرمزگان تندیس جشنواره را کسب کرد.امسال مثل اینکه سال بسیار خوبی برای عکاسی استان هرمزگان است. باز هم به این دوستان تبریک می گویم.

Privious Photos