1388,07,01 ساعت 04:31


شناسنامه ی من یک دروغ تکراری ست
هنوز تا متولد شدن مجالم هست

                                                 محمد علی بهمنی


پارسال روز تولدم  اولین هدیه ای که گرفتم ، خبر قطعی شدن نمایشگاهم توی خانه هنرمندان ایران بود و امسال غافلگیر شدن . گرفتن جشنی توسط جمعی از دوست تازه ، خوب و دوست‌داشتنی


ساعت‌ها ، روزها  و سال‌هایی که گذشته اند:‌  ۲۴      ۲۵     ۲۶      ۲۷

Privious Photos